AVG

Verklaring inzake gegevensbescherming over het gebruik van persoonsgegevens in ons klantsysteem (CRM).  Data Privacy Statement (May 2018).

 

De bescherming van persoonsbescherming heeft de speciale aandacht van INstruchemie BV. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op basis van wet-en regelgeving, in het bijzonder in overeenstemming met de General Data Protection (GDPR).

 

In deze verklaring inzake gegevensbescherming informeren we u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking in ons klantsysteem (Customer Relation Management System / CRM).

 

Doel en rechtmatigheid van de verwerking:

  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om in ons CRM systeem zakelijke contacten op te slaan en u als afnemer gerichte ondersteuning te bieden bij uw wensen.
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het informeren van onze afnemers en overige geïnteresseerden over onze producten en diensten als ook op basis van het uitvoeren van contractuele verplichtingen.

 

Contactgegevens van de verwerker

INstruchemie BV

Zwet 26

9932 AB Delfzijl

Tel: 0596-634 831

Fax: 0596-634 755

Email: info@instruchemie.nl

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor- en achternaam

Titel

Functie

(bedrijfs-) email adres

(bedrijfs-) telefoonnummer

(bedrijfs-) adres

In welke INstruchemie producten u bent geïnteresseerd

 

Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door medewerkers van de afdelingen in- en verkoop, marketing en kwaliteitsmanagement van INstruchemie BV, als ook door IT-medewerkers van INstruchemie BV.

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang er een actieve klantrelatie wordt onderhouden met u of het bedrijf, waarvoor u werkt.

In het geval er contracten met u of met het bedrijf, waarvoor u werkt, zijn afgesloten, zullen uw persoonsgegevens zolang worden bewaard, als wettelijk vereist wordt.

 

Bron van de gegevens.

Wij hebben uw persoonsgegevens ontvangen van u of uw werkgever.

 

Welke rechten van gegevensbescherming heb ik?

We willen u ervan op de hoogte brengen, dat u het recht heeft om:

 

  • Informatie te vragen over welke persoonsgegevens we verwerken (voor details, zie art. GDPR);
  • Uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren of verwijderen, tot zover het onze wettelijke belangen niet overstijgt (voor details, zie art. 16 en 17, GDPR);
  • Het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken (voor details, zie art. 18, GDPR);
  • Uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar format (voor details, zie art. 20, GDPR).

 

Kan ik bezwaar maken tegen mijn toestemming?

U heeft te allen tijde het recht bezwaar tegen uw toestemming, om berichten van INstruchemie BV te ontvangen. Als u bezwaar wilt maken, neemt u dan contact op met:

 

INstruchemie BV

Zwet 26

9932 AB Delfzijl

Tel: 0596-634 831

Email: info@instruchemie.nl

 

Kan ik klagen bij een toezichthoudende autoriteit?

Als u denkt of vindt, dat uw recht op gegevensbescherming wordt geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit, die in uw land de gegevensbescherming bewaakt, of bij een soortgelijk autoriteit binnen de EU. Een overzicht daarvan vindt u in:

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_eu.htm

 

In Nederland is de autoriteit m.b.t. gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

https://autoriteitpersoongegevens.nl